Kategorie
Firma Niemcy

Zniszczony wyciąg bankowy w Niemczech

Zaciemnienie danych na wyciągach bankowych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie: czy w Niemczech jest to dozwolone? Osoba, która musi przedstawić w urzędzie lub banku wyciągi z konta, nie zawsze chce ujawniać wszystkie przepływy pieniężne. Jednak ingerencja w treść dokumentów poprzez zaciemnienie danych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie często jest niedozwolone.

Najważniejsze informacje w skrócie

Jeśli urząd skarbowy zażąda wyciągów z konta, z reguły można ukryć niektóre informacje poprzez zaczernienie fragmentów dokumentu, pod warunkiem, że przelew, który urząd chce sprawdzić, jest wyraźnie widoczny.

Osoby pobierające tzw. dochód obywatelski (niem. Bürgergeld) mogą przy składaniu wniosku w urzędzie pracy ukryć pewne treści poprzez ich zaciemnienie, aby uniemożliwić identyfikację określonych odbiorców przelewu.

Jeśli bank zażąda wyciągów z konta celem sprawdzenia zdolności kredytowej, żadne modyfikacje nie są dozwolone.

Zaczernione fragmenty na wyciągach bankowych: czy urzędy w Niemczech uznają taki dokument?

Konsumenci mogą być zobowiązani do przedłożenia wyciągów bankowych w związku ze złożonym zeznaniem podatkowym, pobieraniem zasiłku zwanego dochodem obywatelskim (niem. Bürgergeld) lub wnioskowaniem o kredyt w banku. Czasami na tych wyciągach znajdują się pozycje, które zdaniem posiadacza konta nie powinny nikogo interesować. W takich przypadkach pojawia się pytanie, czy właściciel konta może je w jakiś sposób ukryć poprzez zaciemnienie pewnych fragmentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Ingerencja w treść dokumentów poprzez zaciemnienie niektórych danych może polegać na:

  • zaczernieniu przez właściciela konta jedynie nazwy odbiorcy płatności lub płatnika; kwota pozostaje widoczna. Dzięki temu nie można rozpoznać, kto otrzymał lub zapłacił pieniądze.
  • zaczernieniu przez właściciela konta jedynie kwoty. Jeśli jednak tylko jedna pozycja jest ukryta, można obliczyć kwotę poprzez odjęcie salda początkowego i pozostałych pozycji od salda końcowego.
  • zaczernieniu przez właściciela konta nazwy i kwoty, aby całkowicie zanonimizować daną pozycję.

Zaciemnienie danych na wyciągach bankowych przy rozliczaniu się z podatku dochodowego

Urząd skarbowy może zażądać od podatnika rozliczającego się z podatku dochodowego dokumentów potwierdzających niektóre płatności – może to dotyczyć na przykład faktur wystawionych za usługi rzemieślnicze, które podatnik chce odliczyć od podatku. Dla urzędu skarbowego istotne jest potwierdzenie, że płatność rzeczywiście została dokonana i że nie jest to fałszywa faktura.

W tym kontekście urząd skarbowy nie jest zainteresowany całą historią konta, a jedynie tym jednym przelewem. Urząd skarbowy zażąda dowodu od podatnika, jeśli podczas weryfikacji zeznania podatkowego pojawią się wątpliwości. Osoba, która nie chce ujawniać innych transakcji pieniężnych w kontaktach z urzędem skarbowym i zaciemnia te pozycje na wyciągu z konta, na ogół nie musi obawiać się problemów.

Bürgergeld: czy można ukryć dane na wyciągach bankowych w kontaktach z Jobcenter?

Jeśli dana osoba składa wniosek o przyznanie zasiłku zwanego dochodem obywatelskim (niem. Bürgergeld), urząd pracy może sprawdzić, czy wnioskodawca rzeczywiście potrzebuje pomocy. W tym celu urząd może również przejrzeć wyciągi bankowe z ostatnich trzech miesięcy. W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób pracujących i jednocześnie pobierających świadczenia socjalne ze względu na bardzo niskie wynagrodzenie, możliwe jest nawet sprawdzenie wyciągów z kont za ostatnie sześć miesięcy.

Zasłonięcie danych jest dozwolone tylko w ograniczonym zakresie 

Wprawdzie przedkładając wyciągi z konta w urzędzie pracy można ukryć część danych zaczerniając je, ale jest to dozwolone w bardzo ograniczonym zakresie. W przełomowym wyroku Federalny Sąd Socjalny (niem. Bundessozialgericht, BSG) stwierdził, że zaciemnienie jest dozwolone tylko wtedy, gdy dana informacja jest związana z pochodzeniem etnicznym, poglądami politycznymi lub przekonaniami religijnymi, członkostwem w związkach zawodowych lub życiem seksualnym (wyrok BSG z dnia 19 września 2008 r., sygnatura akt 14 AS 45/07 R).

Oznacza to, że zaczernienie danych na wyciągach z konta jest dozwolone na przykład w przypadku pozycji dotyczących składek na rzecz związków zawodowych lub darowizn na rzecz organizacji politycznych i kościelnych. Jednakże, właściciele kont muszą również w przypadku tych pozycji na wyciągach przestrzegać poniższych zasad:

  • Dozwolone jest ukrycie nazwy odbiorcy oraz częściowo także tytułu przelewu, pod warunkiem, że nadal można jednoznacznie stwierdzić, że chodzi o opłatę członkowską lub darowiznę.
  • Niedozwolone jest zaczernienie daty zaksięgowania i daty waluty.
  • Wnioskodawcy zasadniczo nie mogą zaciemniać danych dotyczących uznania rachunku.

Kredyt bankowy: zaczernione fragmenty na wyciągach bankowych zwykle prowadzą do odrzucenia wniosku

Ubiegając się o kredyt ratalny lub finansowanie nieruchomości, kredytobiorcy muszą ujawnić swoje dochody i wydatki w celu weryfikacji zdolności kredytowej. Banki często wymagają wyciągów z konta za ostatnie trzy miesiące. Instytucje te nie tylko sprawdzają, czy dochód podany we wniosku jest zgodny z rzeczywistością. Podczas badania zdolności kredytowej ważna jest również suma pieniędzy wypłacanych z konta – ponieważ bank udzieli pożyczki tylko wtedy, gdy na podstawie analizy wyciągów uzna, że klient będzie w stanie co miesiąc spłacać raty.

Ponieważ bank finansujący chce uzyskać pełny przegląd, a treść wyciągu z konta jest objęta tajemnicą bankową, generalnie nie zezwala się na ukrywanie danych widniejących na wyciągu z konta. Każdy, kto mimo to dokona ingerencji w treść dokumentu poprzez zaciemnienie niektórych pozycji, wskutek czego staną się one nieczytelne, musi liczyć się z odmową udzielenia kredytu.

Podsumowanie 

Oto kiedy dozwolone jest zaczernienie pewnych danych na wyciągach bankowych, a kiedy nie:

  • dowód dokonania przelewu przy rozliczaniu podatku dochodowego: ukrycie pewnych danych jest dozwolone, o ile płatność, którą należy udokumentować na żądanie urzędu skarbowego, jest wyraźnie widoczna
  • weryfikacja uprawnień do pobierania zasiłku zwanego dochodem obywatelskim (niem. Bürgergeld) dokonywana przez urząd pracy (niem. Jobcenter): zaciemnienie pewnych danych jest dozwolone wyłącznie po to, by nie można było ustalić odbiorcy niektórych przelewów, takich jak np. darowizny lub składki na związki zawodowe.
  • weryfikacja zdolności kredytowej przy składaniu wniosku o kredyt: zaczernienie pewnych danych widniejących na wyciągu bankowym jest niedozwolone i może prowadzić do odrzucenia wniosku

Nasza rada: chcąc ukryć pewne dane na wyciągu z konta, należy zawsze edytować kopię wyciągu bankowego, a nie oryginał. W razie potrzeby zawsze będzie można dostarczyć później dokument w wersji niezmienionej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!