Kategorie
Firma Niemcy

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech – kluczowe aspekty na rok 2024

Polscy przedsiębiorcy budowlani nieustannie dążą do zdobycia przyczółka na niemieckim rynku, korzystając z otwartych granic Unii Europejskiej. Mimo że swoboda świadczenia usług w ramach UE jest szeroka, polskie firmy budowlane muszą sprostać wielu wyzwaniom prawnym i podatkowym, by móc legalnie operować na terenie Niemiec. Kluczowym aspektem jest właściwe rozliczenie podatkowe świadczonych usług.

W niniejszym artykule skupiamy się na pracowniczych aspektach świadczenia usług budowlanych w Niemczech, które są istotne dla polskich przedsiębiorstw działających na tym rynku. Istnieje jednak więcej wymogów, dlatego przed rozpoczęciem działalności w Niemczech, konieczna jest konsultacja ze specjalistą ds. relacji polsko-niemieckich.

Szczegółowe informacje na temat podatków przy usługach budowlanych w Niemczech oraz delegowania pracowników znajdują się w odpowiednich sekcjach naszego serwisu.

Płaca minimalna i związane z nią obowiązki w Niemczech

W 2024 roku płaca minimalna w Niemczech wynosi 12,41 euro brutto na godzinę, jednak w sektorze budowlanym, dzięki staraniom związków zawodowych, stawki są wyższe. Stawki te różnią się w zależności od kraju związkowego i kwalifikacji pracownika, przy czym pracownicy pomocniczy mogą liczyć na co najmniej 12,85 euro brutto, a wykwalifikowani – na 15,70 euro brutto za godzinę. Oczekuje się, że w 2024 roku te kwoty wzrosną.

Niemieckie prawo wymaga, by pracodawcy delegujący pracowników do Niemiec zgłaszali każdego z nich przed rozpoczęciem prac budowlanych za pośrednictwem portalu www.meldeportal-mindestlohn.de oraz zapewniali dokumentację płacową do wglądu niemieckim organom kontrolnym.

Minimalne wymogi niemieckiego prawa pracy

Polski pracodawca delegujący pracowników do Niemiec musi zapewnić przestrzeganie niemieckich standardów pracy, takich jak urlopy czy regulacje dotyczące czasu pracy. Wymagana jest znajomość szczegółowych przepisów, zwłaszcza w branży budowlanej, gdzie obowiązują specyficzne regulacje.

Kasa urlopowa SOKA-BAU

W Niemczech funkcjonuje system kasy urlopowej SOKA-BAU, który jest nowością dla wielu polskich firm. Składki na tę kasę są obliczane od wynagrodzenia brutto pracownika i wynoszą 15,20%. System ten umożliwia pracownikom budowlanym wykorzystanie pełnego urlopu wypoczynkowego niezależnie od zmiany pracodawcy w ciągu roku.

Ubezpieczenie społeczne pracowników

Pracownicy delegowani do pracy w Niemczech przez polskie firmy zazwyczaj pozostają pod polskim systemem ubezpieczeń społecznych, o ile czas delegowania nie przekracza 24 miesięcy. Ważne jest, aby pracownik był zatrudniony w Polsce co najmniej miesiąc przed wyjazdem i posiadał aktualne zaświadczenie A1.

Zgłoszenie świadczenia usług do izby rzemieślniczej

W niektórych przypadkach świadczenie usług budowlanych w Niemczech wymaga zgłoszenia w odpowiedniej izbie rzemieślniczej. Lista zawodów, które podlegają temu obowiązkowi, jest dostępna w specjalnych rejestrach.

Wprowadzając te zasady, polskie firmy budowlane mogą skuteczniej i legalnie konkurować na rynku niemieckim, unikając przy tym wysokich kar i innych problemów prawnych. Przestrzeganie tych wymogów gwarantuje również ochronę praw pracowniczych i zachowanie wysokich standardów pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!