Księgowość w Niemczech

Księgowość w Niemczech to zagadnienie, które jest regulowane przez wiele przepisów i norm prawnych. W Niemczech istnieje wiele podmiotów, które zajmują się prowadzeniem księgowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych, takich jak biura rachunkowe, doradcy podatkowi czy samodzielni księgowi.

W Niemczech obowiązuje system podatkowy, który jest oparty na tzw. “podatku dochodowym od osób fizycznych” oraz “podatku od towarów i usług”. Przedsiębiorcy zobowiązani są do regularnego składania deklaracji podatkowych oraz płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Prowadzenie księgowości w Niemczech wymaga od przedsiębiorcy znajomości przepisów podatkowych i prawa bilansowego oraz umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych, które ułatwiają prowadzenie rachunkowości.

W Niemczech istnieją także różne formy rozliczania podatków, w tym uproszczone formy rozliczeń, takie jak “Einnahmen-Überschuss-Rechnung” (rachunek zysków i strat) dla małych przedsiębiorstw, które nie przekraczają określonych limitów.

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!