GMBH

GMBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) to forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach niemieckojęzycznych.

W Polsce odpowiednikiem GMBH jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Spółka GMBH jest osobą prawną, co oznacza, że ma zdolność do czynności prawnych i jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Jej właściciele, zwani udziałowcami, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza wysokością wkładów, jakie wniosą do spółki.

Utworzenie spółki GMBH wymaga wpisu do rejestru handlowego oraz wniesienia minimalnego kapitału zakładowego. W Niemczech minimalny kapitał wynosi 25 000 euro, natomiast w Polsce minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 złotych.

W spółce GMBH istnieje zarząd, który odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności spółki oraz radę nadzorczą, która kontroluje działania zarządu. Udziały w spółce GMBH mogą być przenoszone na innych udziałowców lub sprzedawane na rynku.

GMBH jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych ze względu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy minimalnym ryzyku dla prywatnego majątku udziałowców oraz na korzyści podatkowe związane z tą formą prowadzenia działalności.

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!