GMBH

GMBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) to forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach niemieckojęzycznych.

W Polsce odpowiednikiem GMBH jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Spółka GMBH jest osobą prawną, co oznacza, że ma zdolność do czynności prawnych i jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Jej właściciele, zwani udziałowcami, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza wysokością wkładów, jakie wniosą do spółki.

Utworzenie spółki GMBH wymaga wpisu do rejestru handlowego oraz wniesienia minimalnego kapitału zakładowego. W Niemczech minimalny kapitał wynosi 25 000 euro, natomiast w Polsce minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 złotych.

W spółce GMBH istnieje zarząd, który odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności spółki oraz radę nadzorczą, która kontroluje działania zarządu. Udziały w spółce GMBH mogą być przenoszone na innych udziałowców lub sprzedawane na rynku.

GMBH jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych ze względu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy minimalnym ryzyku dla prywatnego majątku udziałowców oraz na korzyści podatkowe związane z tą formą prowadzenia działalności.

Księgowość w Niemczech

Księgowość w Niemczech to zagadnienie, które jest regulowane przez wiele przepisów i norm prawnych. W Niemczech istnieje wiele podmiotów, które zajmują się prowadzeniem księgowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych, takich jak biura rachunkowe, doradcy podatkowi czy samodzielni księgowi.

W Niemczech obowiązuje system podatkowy, który jest oparty na tzw. “podatku dochodowym od osób fizycznych” oraz “podatku od towarów i usług”. Przedsiębiorcy zobowiązani są do regularnego składania deklaracji podatkowych oraz płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Prowadzenie księgowości w Niemczech wymaga od przedsiębiorcy znajomości przepisów podatkowych i prawa bilansowego oraz umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych, które ułatwiają prowadzenie rachunkowości.

W Niemczech istnieją także różne formy rozliczania podatków, w tym uproszczone formy rozliczeń, takie jak “Einnahmen-Überschuss-Rechnung” (rachunek zysków i strat) dla małych przedsiębiorstw, które nie przekraczają określonych limitów.

Minijob

“Minijob” to niemieckie słowo, które oznacza “pracę dorywczą” lub “pracę na część etatu”. Jest to forma zatrudnienia, w której pracownik wykonuje pracę na niewielką liczbę godzin w miesiącu, zazwyczaj do 450 godzin rocznie, za niską stawkę godzinową.

W Polsce podobnym pojęciem jest praca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Pracownik wykonuje wtedy określoną pracę na rzecz pracodawcy, na podstawie umowy, która określa zakres prac oraz wynagrodzenie za nie. W przypadku pracy na umowę zlecenie lub o dzieło, obowiązują jednak inne zasady, co do ilości przepracowanych godzin oraz wymaganych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Warto zwrócić uwagę, że “Minijob” jest popularną formą zatrudnienia w Niemczech, szczególnie wśród studentów czy osób zainteresowanych pracą dorywczą. Jednakże, ze względu na niskie zarobki, praca ta nie pozwala na utrzymanie się bez dodatkowego źródła dochodu.

Gewerbe

Gewerbe” to pojęcie związane z działalnością gospodarczą, które jest używane głównie w kontekście niemieckim. Oznacza ono każdą legalną działalność, która ma na celu osiągnięcie zysku.

W Polsce odpowiednikiem “Gewerbe” są różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka jawna (sp. j.), jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) czy też spółka komandytowa (sp. k.).

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!