Kategorie
Firma Niemcy Podatki Niemcy

Polska Firma w Niemczech – podatki

Jako Polska firma w Niemczech również musisz opłacać podatki. Pytanie brzmi, komu trzeba płacić i kiedy? W jakim momencie muszę zapłacić podatek w Niemczech, a w jakim w Polsce? Padają również pytania, czy mając obroty jedynie w Niemczech, trzeba płacić w Polsce? Na te kluczowe pytania odpowiadamy w tym krótkim poradniku.

Kiedy jako polska firma muszę płacić podatki i ubezpieczenie w Niemczech? To, że świadczymy nasze usługi w Niemczech jako polska firma, nie oznacza, że ​​w Niemczech nie ma żadnych zobowiązań podatkowych czy ZUS.

Polskie firmy są najczęściej opodatkowane w Niemczech w następujących przypadkach:

  • Cały lub większość obrotów polskiej firmy znajduje się w Niemczech, żadne usługi nie są świadczone w Polsce i nie ma znaczącej infrastruktury
  • Polska firma ma urząd skarbowy w Niemczech (np. obsługuje projekt od ponad 12 miesięcy, ma biura, warsztaty, stałe biura)
  • Dla pracowników polskiej firmy obowiązek zapłaty podatku od wynagrodzeń (Lohnsteuer) powstaje w Niemczech – np. pracownik mający więcej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, polska firma mająca fabrykę w Niemczech nie ponosi odpowiedzialności za pracownicy, których godziny pracy są krótsze niż wolne od podatku przez 12 miesięcy w jednym miejscu
  • Firma nie jest zwolniona z podatku budowlanego (Freistellung) i nie złoży wniosku o odzyskanie potrąconego podatku budowlanego (Bauabzugsteuer)
  • Świadczenie usług na rzecz osób prywatnych (VAT)
  • Firma będzie dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub importu towarów (VAT) w Niemczech.
  • Jeśli polska firma nie posiada zaświadczenia A1 lub zaświadczenie jest cofnięte, należy zapłacić niemieckie ubezpieczenie społeczne. Najczęściej dzieje się tak, gdy ogłaszane są oferty pracy zastępczej, a obroty w Polsce są na najniższym poziomie (poniżej 25% lub 5%).

Co jeśli pracuję tylko w Niemczech i nie mam obrotów w Polsce?

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest założenie firmy niemieckiej (Gewerbe). W dłuższej perspektywie praca tylko w Niemczech, bez obrotu w Polsce, będzie oznaczać, że podatki i składki będą płacone w Niemczech. Ponieważ firma nie będzie świadczyć usług w Polsce, bardziej sensowne jest otwarcie firmy w Niemczech. Jeśli jednak sytuacja jest tymczasowa (do 24 miesięcy), można rozważyć autoryzację. W tym przypadku darowizny ZUS będą wypłacane tylko w Polsce, choć wydarzenie odbędzie się tylko w Niemczech. Taka autoryzacja nie powinna przekraczać 24 miesięcy, choć po 2 miesięcznej przerwie można przenieść się z powrotem do Niemiec. Jednak w tym przypadku Polska musi tylko płacić składki ZUS, a właściciel firmy najprawdopodobniej zapłaci podatek dochodowy w Niemczech.

Gdzie są niższe podatki? W Niemczech czy Polsce?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. To wszystko zależy. Zarówno polski, jak i niemiecki system podatkowy są bardzo złożone. W Polsce rozliczenie może odbywać się na różnych zasadach (skala podatkowa, ryczałt rejestrowy, podatek liniowy), w Niemczech skala podatkowa jest bardzo szeroka (od 14% do 45%), a podatnikowi przysługują różne zwolnienia i odliczenia. W rzeczywistości musisz wziąć pod uwagę sytuację każdej osoby – stan cywilny, stan rodzinny, dochody prywatne, inne źródła, poniesione wydatki itp. Nie można z góry powiedzieć, że np. w Niemczech podatek będzie wyższy, głównie, ale niekoniecznie.

W większości przypadków korzystniej jest zostać w Polsce za podatki i składki ZUS. Dotyczy to w szczególności jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli dana osoba świadczy usługi w Niemczech rozliczane ryczałtem 5,5% lub 8,5% i nie ma znaczących kosztów (sam świadczy usługi, nie zatrudnia pracowników, nie kupuje materiałów), to tak naprawdę niewiele jest opodatkowane. Zakładając niemiecki rachunek biznesowy i rozliczeniowy na ogólnych zasadach, zazwyczaj płacimy jednorazowo więcej podatku niż w Polsce. Wprowadzenie tzw. Nowego Ładu i brak możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatków. Ostatecznie podatki w Polsce będą generalnie niższe niż te od tych samych dochodów rozliczanych w Niemczech.

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, problem nie jest już tak oczywisty. W Niemczech osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie są zobowiązane do rejestracji w systemie zabezpieczenia społecznego, chyba że wykonywany przez nich zawód kwalifikuje ich do stowarzyszenia rzemieślniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!