Kategorie
Podatki Niemcy

Podatek VAT w Niemczech

Jak i w Polsce, tak i w Niemczech podatki to elementarna część każdego biznesu. Małego i dużego. Jest to dla Ciebie istotna informacja, zwłaszcza gdy prowadzisz Polską Firmę w Niemczech, gdzie wykonujesz część usług i tam się rozliczasz. W tym poradniku dowiesz się, jaka jest stawka VAT w Niemczech, kto musi ją odprowadzać i jak to zrobić.

Co to jest podatek VAT? Podatek od wartości dodanej (Value Additional Tax) to rodzaj podatku konsumpcyjnego. W Niemczech i UE jest on nakładany na towary i usługi. W praktyce przedsiębiorcy nie płacą podatku VAT, ale obciążają konsumentów od ceny towarów i są pobierane przez przedsiębiorców, co czyni go podatkiem pośrednim. Przedsiębiorca jest wówczas odpowiedzialny za zgłoszenie się do niemieckiego urzędu skarbowego – Finanzamt. Generalnie przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, dostarczający towary lub świadczący usługi przedsiębiorcom niemieckim, nie muszą rejestrować się do celów VAT w Niemczech, a tym samym rozliczać VAT w Niemczech od w/w sprzedaży.

Istnieją jednak wyjątki od powyższej ogólnej zasady.

Kto musi płacić VAT w Niemczech?

Obowiązkowi VAT w Niemczech podlegają zagraniczni przedsiębiorcy, którzy:

  • Sprzedaż wysyłkowa z zagranicy do osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość w roku kalendarzowym przekracza 100 000 euro
  • Usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami w Niemczech
  • Świadczenie usług pasażerskich w Niemczech
  • Wprowadzanie (importowane) towarów na obszar celny UE w celu swobodnego obrotu na terenie Niemiec (tzw. odprawa celna)
  • Wysyłają swoje towary do magazynu w Niemczech
  • Wysyłają towary zakupione w innych krajach UE do Niemiec
  • Dostarczają towary z terenu Niemiec, czyli sprzedają towary znajdujące się na terenie Niemiec w momencie wysyłki lub transportu
  • są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców
  • Posiadanie stałego zakładu w Niemczech, za pośrednictwem którego prowadzona jest częściowo lub w całości działalność gospodarcza

Jaka jest stawka VAT w Niemczech?

Do różnych towarów i usług obowiązują różne stawki VAT. Obecnie obowiązująca stawka podatku VAT w Niemczech wynosi 19% składki podstawowej i 7% obniżki podatku.

Standardowa stawka VAT w Niemczech wynosi 19% i dotyczy większości towarów i usług. Towary i usługi zerowej stawki w Niemczech obejmują transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy. Sprzedaż takich towarów nadal podlega zwrotowi VAT, ale VAT nie jest naliczany. Preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% dotyczy niektórych artykułów spożywczych: książek, usług kulturalnych, zakwaterowania w hotelu, opieki medycznej i stomatologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!