Kategorie
Brak kategorii

Niemcy: SEPA – przekaz pieniędzy w Niemczech

Od czasu wprowadzenia numeru rachunku IBAN transakcje płatnicze we wszystkich krajach Unii Europejskiej zostały na wiele sposobów ułatwione. Mandat na polecenie zapłaty SEPA zastąpił klasyczne upoważnienie do polecenia zapłaty od lutego 2014 r. Dowiedz się więcej o podstawowym poleceniu zapłaty, firmowym poleceniu zapłaty, odwołaniu, numerze referencyjnym i nie tylko.

Czym dokładnie jest upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA?

SEPA oznacza Jednolity Obszar Płatniczy w Euro i Europejski Obszar Płatniczy. Kraje SEPA obejmują wszystkie państwa członkowskie UE, trzy państwa EOG – Islandię, Liechtenstein i Norwegię, a także kilka innych wyjątków. Listę krajów SEPA można znaleźć tutaj.

W ramach ogólnoeuropejskiej standaryzacji numerów rachunków (IBAN) wszystkie transakcje płatnicze w UE zostały znacznie uproszczone w różnych krajach – w tym polecenia zapłaty. Od lutego 2014 r. posiadacze rachunków mogą korzystać z upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA w celu upoważnienia odbiorcy płatności do obciążenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku płatności cyklicznych (np. telefon, prąd, składki ubezpieczeniowe itp.). Przelewy na rachunki w kraju, a także na rachunki w innych krajach SEPA są łatwo możliwe.

Jak działa metoda płatności SEPA?

Zgoda SEPA może być wystawiona elektronicznie lub pisemnie za pomocą formularza. Pisemne pełnomocnictwo musi być również potwierdzone podpisem. Pełnomocnictwa, które są przesyłane drogą elektroniczną, są również ważne bez podpisu. Mandat zawiera następujące informacje:

  • Odbiorca płatności
  • Numer identyfikacyjny wierzyciela (CI)
  • Nazwa płatnika
  • Bank płatnika
  • IBAN

Aby zapewnić przetwarzanie, polecenie zapłaty musi zostać przekazane agentowi płatniczemu co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem płatności. Istnieją dwa rodzaje upoważnień SEPA, podstawowe polecenie zapłaty i firmowe polecenie zapłaty.

Kiedy płatność SEPA jest nieważna?

Jeżeli centralna informacja w upoważnieniu SEPA jest nieprawidłowa, upoważnienie jest nieważne i polecenie zapłaty nie może zostać zrealizowane. Dzieje się tak na przykład w przypadku braku rachunku, który można przypisać do określonej nazwy posiadacza rachunku i numeru rachunku. Jeżeli mandat został należycie odwołany, traci on również ważność.

Czy płatność międzynarodową metodą SEPA jest obowiązkowa?

Polecenie zapłaty bez upoważnienia SEPA jest możliwe, ale niedopuszczalne. Jeśli usługodawca nadal zbiera pieniądze, może to być oszustwo lub oszustwo w sensie prawnym. Ponieważ taką rezerwację można łatwo cofnąć w ciągu 13 miesięcy, płatnik prawie nigdy nie ponosi żadnej rzeczywistej szkody. Z tego powodu takie sprawy często nie są ścigane. W razie potrzeby możliwe byłoby wniesienie pozwu o wydanie nakazu lub zgłoszenie oszustwa.

Cofnięcie płatności metodą SEPA w Niemczech

Po udzieleniu pełnomocnictwa możesz w każdej chwili wycofać je wierzycielowi. O cofnięciu upoważnienia SEPA należy poinformować odbiorcę w sposób jednoznaczny i pisemny. Do tego wystarczy nieformalna deklaracja pisemna.

Płatnicy powinni bezwzględnie przestrzegać warunków umowy z odbiorcą przed cofnięciem zgody. Jeżeli stosunek umowny nadal istnieje po odwołaniu upoważnienia, płatność bez upoważnienia do polecenia zapłaty jest w niektórych przypadkach niemożliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!