Kategorie
Podatki Niemcy

Jakie podatki płacić w Niemczech?

Jakie podatki płacić w Niemczech? Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech, szczególnie dla polskich przedsiębiorców, wiąże się z różnorodnymi obowiązkami podatkowymi. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące systemu podatkowego w Niemczech na 2024 rok.

Jakie podatki w Niemczech?

 1. Podatek dochodowy (Einkommensteuer):
  • Skala progresywna: Stawki podatku dochodowego w Niemczech są progresywne, co oznacza, że rosną wraz z dochodem. Stawki zaczynają się od 14% dla dochodów powyżej 8 820 EUR rocznie i mogą sięgać nawet 45% dla dochodów przekraczających 256 304 EUR.
  • Kwota wolna od podatku: W 2024 roku kwota wolna od podatku wynosi 11 604 EUR rocznie dla osób samotnych i 23 208 EUR dla małżeństw.
 2. Podatek od wartości dodanej (VAT/MwSt):
  • Standardowa stawka VAT w Niemczech wynosi 19%, ale istnieje także obniżona stawka 7% dla niektórych towarów i usług, takich jak żywność czy książki.
 3. Podatek kościelny (Kirchensteuer):
  • Osoby przynależące do kościołów płacą podatek kościelny, który wynosi od 8% do 9% podatku dochodowego.
 4. Podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag):
  • Podatek ten wynosi 5,5% i jest naliczany od podatku dochodowego. Został wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec w celu wsparcia biedniejszych regionów.
 5. Podatek handlowy (Gewerbesteuer):
  • Dotyczy on przedsiębiorstw i jego wysokość zależy od lokalnych stawek, które różnią się w zależności od gminy. Przeciętnie wynosi około 14%-17%.

Klasy podatkowe w Niemczech

W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych, które wpływają na wysokość płaconych podatków:

 1. Klasa I: Osoby samotne, rozwodnicy, wdowcy.
 2. Klasa II: Samotnie wychowujący dzieci.
 3. Klasa III: Małżeństwa, gdzie jeden z małżonków nie pracuje lub należy do klasy V.
 4. Klasa IV: Małżeństwa, gdzie obaj partnerzy zarabiają podobnie.
 5. Klasa V: Małżonek zarabiający mniej, gdy drugi należy do klasy III.
 6. Klasa VI: Osoby z więcej niż jednym miejscem zatrudnienia.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Pracownicy w Niemczech są zobowiązani do opłacania składek na cztery główne fundusze społeczne, które są dzielone po równo między pracodawcę a pracownika:

 1. Ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung): 18,6% (9,3% pracownik, 9,3% pracodawca).
 2. Ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung): 14,6% (7,3% pracownik, 7,3% pracodawca).
 3. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung): 3% (1,5% pracownik, 1,5% pracodawca).
 4. Ubezpieczenie od bezradności (Pflegeversicherung): 3,05% (1,525% pracownik, 1,525% pracodawca).

Ulgi podatkowe

Niemiecki system podatkowy oferuje różne ulgi podatkowe, które mogą obniżyć podlegający opodatkowaniu dochód:

 • Ulgi dla rodziców: Odliczenia na dzieci do 18 roku życia (do 27 roku życia, jeśli kontynuują naukę).
 • Koszty uzyskania przychodu: Ryczałt w wysokości 1 230 EUR oraz odliczenia za składki na ubezpieczenia, koszty leczenia, darowizny na cele charytatywne.

Informacje dla polskich przedsiębiorców w Niemczech

Polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w Niemczech powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 1. Podwójne opodatkowanie:
  • Dzięki umowom międzynarodowym między Polską a Niemcami, możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że dochody uzyskane w Niemczech będą opodatkowane tylko raz, zgodnie z miejscem zamieszkania podatkowego.
 2. Obowiązek rejestracji:
  • Każda działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w niemieckim urzędzie podatkowym. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek.
 3. Koszty prowadzenia działalności:
  • Polscy przedsiębiorcy mogą odliczać koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak składki członkowskie, koszty podróży, odzież robocza, narzędzia, a także składki na ubezpieczenie.
 4. Ubezpieczenia społeczne:
  • Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Istnieje możliwość skorzystania z niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych oraz innych funduszy społecznych.
 5. Klasy podatkowe:
  • Wybór odpowiedniej klasy podatkowej może znacząco wpłynąć na wysokość płaconych podatków. Polscy przedsiębiorcy powinni regularnie sprawdzać, czy aktualna klasa podatkowa odpowiada ich sytuacji życiowej.

Podsumowując, system podatkowy w Niemczech jest złożony, ale daje przedsiębiorcom wiele możliwości optymalizacji podatkowej. Kluczowe jest jednak zrozumienie lokalnych przepisów i regularne konsultacje z doradcą podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!