Kategorie
Firma Niemcy

Firma w Niemczech – zasada przejrzystości i rozdziału

Główna różnica między klasyczną jednoosobową działalnością gospodarczą (lub w przypadku większej ilości założycieli: klasyczną spółką cywilną jako spółką osobową) a spółkami kapitałowymi (spółka przedsiębiorców (z ograniczoną odpowiedzialnością), sp. z o.o. itd.) polega na tym, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych podatek jest płacony na poziomie wspólnika (osoby fizycznej), a w przypadku spółek kapitałowych na poziomie spółki.

Dla uproszczenia poniżej dokonano rozróżnienia między jednoosobową działalnością gospodarczą a jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spójrzmy na to szczegółowo:

Przykład zasada przejrzystości:

• przedsiębiorca z jednoosobową firmą w Pasawie, Bawarii (stawka wymiaru podatku od działalności gospodarczej 400%)

• przychody z jednoosobowej działalności wynoszą100.000 euro rocznie

• dochód podlegający opodatkowaniu (dla ułatwienia) wynosi również 100.000 euro

• Obciążenie z tytułu podatku od działalności gospodarczej wynosi zawsze 3,5% (jest to stały wskaźnik podatkowy) pomnożony przez stawkę (która w każdej gminie jest inna) x 400% (w Pasawie)  

• Zatem obciążenie podatkowe wynosi: 3,5 × 4 = 14%1

• Przy dochodzie w wysokości 100.000 euro obciążenie z tytułu podatku dochodowego (wraz z dodatkiem solidarnościowym)2 wynosi 33,75%.

Całkowite obciążenie podatkowe wyniosłoby zatem 48%. Ponieważ jest to zbyt wysoka kwota, zapłacony podatek od działalności gospodarczej można odliczyć od podatku dochodowego. Jest to możliwe w przypadku gmin, w których stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi do 400%. W gminach, w których stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi więcej niż 400%, do zapłaty pozostaje niewielka część podatku od działalności gospodarczej.3

Istnieje jednak kwota wolna w wysokości 24.500 euro dla podatku od działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca w naszym przykładzie nie jest w rzeczywistości obciążony podatkiem od działalności gospodarczej, a mówiąc prościej, jego obciążenie podatkowe nadal wynosi 33,75%.4

Przykład zasada rozdziału: 

• przedsiębiorca posiadający sp. z o.o. w Pasawie, Bawarii

• stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi 400%

• dochód spółki podlegający opodatkowaniu wynosi 100.000 euro

• obciążenie z tytułu podatku od osób prawnych wynosi 15% plus 5,5% dodatku solidarnościowego = 15,825%5

• podatek od działalności gospodarczej wynosi: 3,5 × 4 = 14%

• zatem w sumie prawie 30%

Na pierwszy rzut oka podatek wydaje się być niższy dla sp. z o.o. niż dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale to jest tylko połowa prawdy i prawdopodobnie stąd narodził się mit, że zawsze należy zakładać spółkę z o.o., aby zaoszczędzić na podatkach. Ale w przypadku takiej formy prawnej pieniądze są ulokowane w spółce i nie można ich wydawać na cele prywatne. A jeśli zostanie wypłacony zysk, ponownie naliczane są podatki, zwykle 25% podatku od zysków kapitałowych plus dodatek solidarnościowy = 26,375%.

Aby uniknąć podatku przekraczającego 50%, zarządzający wspólnik wypłaca sobie zazwyczaj wynagrodzenie za piastowane stanowisko dyrektora zarządzającego, co zmniejsza zysk spółki, a następnie naliczany jest podatek dochodowy zgodnie z jego osobistą stawką.

A jeśli podatnik się jednak zdecyduje wypłacić część zysków spółki, nie musi tego robić za pomocą podatku od zysków kapitałowych, lecz może to uczynić za pomocą procedury częściowego przychodu. Wówczas opodatkowaniu podlega tylko 60% według osobistej stawki podatkowej.

Warunkiem jest albo

1. posiadanie co najmniej 25% udziałów w spółce lub 

2. posiadanie co najmniej 1% udziałów w spółce i wywieranie znaczącego wpływu na jej działalność gospodarczą poprzez działalność zawodową na rzecz spółki, czyli zwykle chodzi o zatrudnienie na stanowisku dyrektora zarządzającego.

Wybór osobistej stawki podatku za pomocą procedury częściowego przychodu zamiast podatku od zysków kapitałowych w wysokości 25% opłaca się nawet przy stawce podatku w wysokości 41,6% (41,6% × 60% to wciąż mniej niż 25% podatku od zysków kapitałowych).6

Mówiąc wprost: z perspektywy podatkowej nie ma większej różnicy, czy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę o.o., jeśli zyski nie są nadmiernie wysokie, jak 100.000 euro w naszym przypadku.

Ciekawy przypadek powstaje wtedy, gdy zyski spółki z o.o. pozostają w spółce. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy osiąga się dochód z innych źródeł (np. z wynajmu lub dzierżawy) wystarczający do życia lub gdy zyski są bardzo wysokie i tylko część z nich jest potrzebna do życia. Podczas gdy stawka podatku od majątku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wynosi 45% + dodatek solidarnościowy + ewentualnie podatek kościelny, czyli w sumie około 50%, nawet milionowe zyski w spółce z o.o. są opodatkowane w wysokości około 30%, które można gromadzić w spółce i ponownie je inwestować.

1Kwota pomiaru podatku od działalności podatkowej według § 11 ust. 2 ustawy o pod. od działalności gosp. i stawka podatku od działalności gosp. według § 15 ustawy o pod. od działalności gosp.

2Dodatek solidarnościowy według § 1 i 4 ustawy o dodatku solidarnościowym

3Rozliczanie podatku od działalności gosp. z podatkiem dochodowym według § 35 ustawy o pod. dochod.

4Kwota wolna dla podatku od działalności gosp. według § 11 ust. 1 ustawy o pod. od działalności gosp.

5Stawka podatku od osób prawnych w wys. 15% według § 23 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych 

6Podatek od zysków kapitałowych w wys. 25% przy wypłacaniu zysku według § 32d i procedura częściowego przychodu na wniosek według § 32d ust. 2 Nr. 3 ustawy o pod. dochod w związku z § 3 nr 40 ustawy o pod. dochod

Zasada przejrzystości w Niemczech

Przykład zasada przejrzystości:

• przedsiębiorca z jednoosobową firmą w Pasawie, Bawarii (stawka wymiaru podatku od działalności gospodarczej 400%)

• przychody z jednoosobowej działalności wynoszą100.000 euro rocznie

• dochód podlegający opodatkowaniu (dla ułatwienia) wynosi również 100.000 euro

• Obciążenie z tytułu podatku od działalności gospodarczej wynosi zawsze 3,5% (jest to stały wskaźnik podatkowy) pomnożony przez stawkę (która w każdej gminie jest inna) x 400% (w Pasawie)  

• Zatem obciążenie podatkowe wynosi: 3,5 × 4 = 14%1

• Przy dochodzie w wysokości 100.000 euro obciążenie z tytułu podatku dochodowego (wraz z dodatkiem solidarnościowym)2 wynosi 33,75%.

Całkowite obciążenie podatkowe wyniosłoby zatem 48%. Ponieważ jest to zbyt wysoka kwota, zapłacony podatek od działalności gospodarczej można odliczyć od podatku dochodowego. Jest to możliwe w przypadku gmin, w których stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi do 400%. W gminach, w których stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi więcej niż 400%, do zapłaty pozostaje niewielka część podatku od działalności gospodarczej.3

Istnieje jednak kwota wolna w wysokości 24.500 euro dla podatku od działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca w naszym przykładzie nie jest w rzeczywistości obciążony podatkiem od działalności gospodarczej, a mówiąc prościej, jego obciążenie podatkowe nadal wynosi 33,75%.4

Zasada rozdziału dla firmy w Niemczech

Przykład zasada rozdziału: 

• przedsiębiorca posiadający sp. z o.o. w Pasawie, Bawarii

• stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi 400%

• dochód spółki podlegający opodatkowaniu wynosi 100.000 euro

• obciążenie z tytułu podatku od osób prawnych wynosi 15% plus 5,5% dodatku solidarnościowego = 15,825%5

• podatek od działalności gospodarczej wynosi: 3,5 × 4 = 14%

• zatem w sumie prawie 30%

Na pierwszy rzut oka podatek wydaje się być niższy dla sp. z o.o. niż dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale to jest tylko połowa prawdy i prawdopodobnie stąd narodził się mit, że zawsze należy zakładać spółkę z o.o., aby zaoszczędzić na podatkach. Ale w przypadku takiej formy prawnej pieniądze są ulokowane w spółce i nie można ich wydawać na cele prywatne. A jeśli zostanie wypłacony zysk, ponownie naliczane są podatki, zwykle 25% podatku od zysków kapitałowych plus dodatek solidarnościowy = 26,375%.

Aby uniknąć podatku przekraczającego 50%, zarządzający wspólnik wypłaca sobie zazwyczaj wynagrodzenie za piastowane stanowisko dyrektora zarządzającego, co zmniejsza zysk spółki, a następnie naliczany jest podatek dochodowy zgodnie z jego osobistą stawką.

A jeśli podatnik się jednak zdecyduje wypłacić część zysków spółki, nie musi tego robić za pomocą podatku od zysków kapitałowych, lecz może to uczynić za pomocą procedury częściowego przychodu. Wówczas opodatkowaniu podlega tylko 60% według osobistej stawki podatkowej.

Warunkiem jest albo

1. posiadanie co najmniej 25% udziałów w spółce lub 

2. posiadanie co najmniej 1% udziałów w spółce i wywieranie znaczącego wpływu na jej działalność gospodarczą poprzez działalność zawodową na rzecz spółki, czyli zwykle chodzi o zatrudnienie na stanowisku dyrektora zarządzającego.

Wybór osobistej stawki podatku za pomocą procedury częściowego przychodu zamiast podatku od zysków kapitałowych w wysokości 25% opłaca się nawet przy stawce podatku w wysokości 41,6% (41,6% × 60% to wciąż mniej niż 25% podatku od zysków kapitałowych).6

Mówiąc wprost: z perspektywy podatkowej nie ma większej różnicy, czy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę o.o., jeśli zyski nie są nadmiernie wysokie, jak 100.000 euro w naszym przypadku.

Ciekawy przypadek powstaje wtedy, gdy zyski spółki z o.o. pozostają w spółce. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy osiąga się dochód z innych źródeł (np. z wynajmu lub dzierżawy) wystarczający do życia lub gdy zyski są bardzo wysokie i tylko część z nich jest potrzebna do życia. Podczas gdy stawka podatku od majątku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wynosi 45% + dodatek solidarnościowy + ewentualnie podatek kościelny, czyli w sumie około 50%, nawet milionowe zyski w spółce z o.o. są opodatkowane w wysokości około 30%, które można gromadzić w spółce i ponownie je inwestować.

1Kwota pomiaru podatku od działalności podatkowej według § 11 ust. 2 ustawy o pod. od działalności gosp. i stawka podatku od działalności gosp. według § 15 ustawy o pod. od działalności gosp.

2Dodatek solidarnościowy według § 1 i 4 ustawy o dodatku solidarnościowym

3Rozliczanie podatku od działalności gosp. z podatkiem dochodowym według § 35 ustawy o pod. dochod.

4Kwota wolna dla podatku od działalności gosp. według § 11 ust. 1 ustawy o pod. od działalności gosp.

5Stawka podatku od osób prawnych w wys. 15% według § 23 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych 

6Podatek od zysków kapitałowych w wys. 25% przy wypłacaniu zysku według § 32d i procedura częściowego przychodu na wniosek według § 32d ust. 2 Nr. 3 ustawy o pod. dochod w związku z § 3 nr 40 ustawy o pod. dochod

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!