Kategorie
Firma Niemcy

Dotacja na uruchomienie firmy w Niemczech – kiedy można ją dostać?

Każda osoba zainteresowana otworzeniem działalności gospodarczej w Niemczech może ubiegać się o tzw. “grant na start”. Rząd federalny oraz poszczególne stany oferują różne programy finansowania, aby wesprzeć przedsiębiorców w ich pierwszych krokach w kierunku samozatrudnienia. Istnieje również możliwość uzyskania specjalnej dotacji od agencji pracy (Arbeitsagentur), która może okazać się pomocna dla osób przechodzących z bezrobocia do prowadzenia własnej działalności.

Kryteria otrzymania dotacji na firmę w Niemczech:

  1. Status bezrobotnego: Aby otrzymać dotację, należy być zarejestrowanym jako bezrobotny z prawem do otrzymywania Arbeitslosengeld przez co najmniej 150 dni na dzień rozpoczęcia samozatrudnienia. Osoby korzystające z Bürgergeld są wyłączone z możliwości otrzymywania dotacji na start, lecz mają alternatywę w postaci zasiłku początkowego.
  2. Minimalny czas pracy: Planowane samozatrudnienie powinno obejmować co najmniej 15 godzin pracy tygodniowo.
  3. Kwalifikacje: Kandydat musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia działalności, co może być potwierdzone poprzez doświadczenie zawodowe lub uczestnictwo w kursach.
  4. Opinia eksperta: Wymagana jest opinia eksperta potwierdzająca żywotność i potencjalną rentowność planowanego przedsięwzięcia. Opinię taką mogą wystawić izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, zawodowe, stowarzyszenia specjalistyczne oraz instytucje kredytowe.

Zobacz także: Soka-Bau

Finansowanie i opodatkowanie dotacji

Ile można dostać pieniędzy z dotacji?

Proces otrzymywania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w Niemczech odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap trwa sześć miesięcy od daty rozpoczęcia samozatrudnienia, podczas którego przedsiębiorca otrzymuje kwotę równą temu, co przedtem uzyskiwał z Arbeitslosengeld, powiększoną o dodatkowe 300 euro miesięcznie na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne. Drugi etap, trwający kolejne dziewięć miesięcy, zapewnia ryczałtową kwotę 300 euro miesięcznie na ubezpieczenie społeczne, wspierając samodzielność finansową przedsiębiorcy w początkowej fazie biznesu.

Opodatkowanie dotacji: Dotacja na start jest zwolniona z opodatkowania, co oznacza, że beneficjenci tego wsparcia nie muszą wykazywać otrzymanej kwoty w swoim zeznaniu podatkowym, co ułatwia zarządzanie finansami na wczesnym etapie prowadzenia działalności. Jednakże, dochód uzyskiwany z samozatrudnienia, poza dotacją, podlega standardowemu opodatkowaniu. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prawidłowego rozliczenia tych dochodów, co obejmuje zarówno podatek dochodowy, jak i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!