Kategorie
Firma Niemcy

Delegowanie pracowników do Niemiec – aktualne informacje i porady

Dla przedsiębiorstw z Polski, Niemcy pozostają kluczowym partnerem w wymianie handlowej. Polskie firmy nie tylko eksportują towary, ale również świadczą usługi na terenie Niemiec, co często wiąże się z koniecznością delegowania pracowników. Przedsiębiorcy muszą jednak mieć świadomość licznych wyzwań prawnych i podatkowych, które towarzyszą temu procesowi.

Oto zestawienie aktualnych informacji na temat delegowania pracowników do Niemiec, obejmujące odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Składki ZUS dla delegowanych pracowników

Zasadniczo, jeśli polska firma deleguje pracowników do Niemiec, ci nadal podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że czas delegowania nie przekroczy 24 miesięcy i nie są oni wysyłani w miejsce innej osoby, której delegacja się zakończyła. Aby to udokumentować, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia A1 oraz karty EKUZ dla pracowników.

Podatek dochodowy w Polsce

Obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce zależy od wielu czynników, przede wszystkim od czasu spędzonego przez pracownika w Niemczech. Kluczowa jest tu reguła 183 dni – jeśli pracownik przebywa w Niemczech dłużej, to podatek dochodowy płaci w Niemczech od pierwszego dnia pobytu. Ważne jest bieżące monitorowanie czasu spędzonego przez pracownika w Niemczech.

Dokumenty niezbędne do delegowania

Kluczowe dokumenty to zaświadczenie A1 oraz karta EKUZ. Ponadto z pracownikiem należy zawrzeć aneks do umowy o pracę lub porozumienie określające miejsce pracy w Niemczech.

Obowiązki zgłoszeniowe w Niemczech

Pracodawcy muszą pamiętać o obowiązkach zgłoszeniowych w Niemczech, które różnią się w zależności od branży. Do najważniejszych instytucji należą niemiecki urząd celny (Zollamt), SOKA-Bau, Finanzamt, BG-Bau oraz urząd meldunkowy, jeśli pobyt pracownika przekracza trzy miesiące.

Płaca minimalna w Niemczech

W Niemczech obowiązują różne stawki płacy minimalnej w zależności od branży. Od 1 stycznia 2024 roku ogólna stawka minimalna wynosi 12,41 euro brutto. Niemieckie władze kontrolują, czy polskie firmy wypłacają delegowanym pracownikom przynajmniej minimalne wynagrodzenie, a oszustwa w tym zakresie mogą skutkować wysokimi karami.

Przepisy niemieckiego prawa pracy

Delegowani pracownicy, choć zatrudnieni na podstawie polskiego prawa pracy, muszą mieć zapewnione minimalne warunki pracy i płacy obowiązujące w Niemczech, w tym urlop oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.

Zobacz także: Soka-Bau

Dokumenty dla delegowanych pracowników

Pracodawcy muszą przechowywać i w razie potrzeby przedstawić dokumentację dotyczącą delegowanych pracowników, w tym umowy, dowody ubezpieczenia, ewidencję czasu pracy, dokumenty płacowe, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia na portalu administracji celnej.

Delegowanie pracowników z Ukrainy i na umowach cywilnoprawnych

Delegowanie do Niemiec pracowników z Ukrainy wymaga uzyskania specjalnej wizy Vander Elst, podczas gdy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w Polsce mogą być delegowane, pod warunkiem spełnienia tych samych obowiązków co w przypadku umów o pracę, w tym wypłaty płacy minimalnej.

Leasing pracowniczy

Firmy, które chcą delegować pracowników do Niemiec w ramach leasingu pracowniczego, muszą uzyskać specjalne zezwolenie. Niedozwolone jest użyczanie pracowników bez takiego zezwolenia, co może skutkować wysokimi grzywnami.

Podsumowanie

Delegowanie pracowników do Niemiec wiąże się z szeregiem obowiązków i wymaga dokładnego zapoznania się z przepisami. Kluczowe jest zapewnienie pracownikom warunków zgodnych z niemieckim prawem pracy oraz dokładne śledzenie czasu ich pobytu w Niemczech, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych i finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!