Kategorie
Firma Niemcy

Uproszczona księgowość w praktyce

W Niemczech istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości dla mikroprzedsiębiorstw, które spełniają określone warunki. Aby móc prowadzić uproszczoną księgowość, przedsiębiorstwo musi mieć roczny obrót netto nieprzekraczający 50 000 euro lub roczny bilans nieprzekraczający 60 000 euro. Ponadto, przedsiębiorstwo nie może być zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości z innych powodów, takich jak np. udział w spółce z o.o., udział w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej itp.

Jeśli przedsiębiorstwo spełnia te warunki, może prowadzić uproszczoną księgowość, co oznacza, że nie musi prowadzić pełnej dokumentacji księgowej, takiej jak np. rejestry VAT czy rejestry przychodów i rozchodów. Zamiast tego, może prowadzić proste zestawienie przychodów i wydatków oraz ewidencję zapłaconych podatków. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorstwo prowadzące uproszczoną księgowość nadal jest zobowiązane do składania deklaracji podatkowych i rozliczania się z podatków.

Uproszczona księgowość może być dobrym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw, które nie chcą lub nie są w stanie ponosić dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem pełnej dokumentacji księgowej. Należy jednak pamiętać, że uproszczona księgowość ma też pewne ograniczenia i może być trudniejsza w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji finansowych lub jeśli przedsiębiorstwo planuje rozwijać się.

Uproszczona księgowość a duża firma w Niemczech

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzące uproszczoną księgowość chce rozszerzyć działalność lub planuje rozwijać się, może zdecydować się na przejście na pełną księgowość. W takim przypadku należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym i zacząć prowadzić pełną dokumentację księgową.

Przedsiębiorstwo prowadzące uproszczoną księgowość jest też zobowiązane do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów oraz do składania deklaracji podatkowych, takich jak np. deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych (Einkommensteuererklärung) lub deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych (Körperschaftsteuererklärung).

Uproszczona księgowość może być też dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które nie chcą lub nie mogą ponosić kosztów zatrudniania specjalisty od księgowości lub korzystania z usług zewnętrznej firmy księgowej. W takim przypadku przedsiębiorstwo może samodzielnie prowadzić uproszczoną księgowość, korzystając z odpowiednich programów księgowych lub korzystając z porad specjalisty.

Przykład dokumentu z uproszczoną księgowością w Niemczech

Jednym z przykładów dokumentu z uproszczoną księgowością w Niemczech jest tzw. “Einnahmen-Überschuss-Rechnung” (EÜR), czyli zestawienie przychodów i kosztów. Jest to dokument, w którym przedsiębiorstwo wykazuje swoje przychody i koszty oraz oblicza swój zysk lub stratę. Zestawienie przychodów i kosztów jest prowadzone według kategorii, takich jak np. przychody ze sprzedaży, koszty materiałów, koszty usług itp.

Przykładowy wzór zestawienia przychodów i kosztów wygląda następująco:

Przychody:

  • Sprzedaż produktów/usług: 10 000 euro
  • Inne przychody: 1 000 euro
  • Razem przychody: 11 000 euro

Koszty:

  • Materiały: 2 000 euro
  • Usługi: 3 000 euro
  • Wynagrodzenia: 4 000 euro
  • Podatki: 1 000 euro
  • Razem koszty: 10 000 euro
  • Zysk (lub strat): 1 000 euro (lub -1 000 euro w przypadku straty)

Zestawienie przychodów i kosztów jest jednym z podstawowych dokumentów w uproszczonej księgowości i służy do określenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że zestawienie przychodów i kosztów nie jest jedynym dokumentem, jaki przedsiębiorstwo musi prowadzić w ramach uproszczonej księgowości. Przedsiębiorstwo musi też prowadzić ewidencję zapłaconych podatków oraz składać odpowiednie deklaracje podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!