Kategorie
Firma Niemcy

Świadczenie urlopowe z Soka-Bau

SOKA-BAU to największy w Niemczech budowlany fundusz urlopowy. Podstawową misją Agencji jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopów wypoczynkowych. Prowadzi tzw. procedurę urlopową, która dotyczy pracodawców niemieckich oraz pracodawców zagranicznych, którzy wysyłają pracowników do pracy w Niemczech.

Podstawowym dokumentem w tym programie jest „Urlaubsnachweis” – wyciąg z konta pracownika. Zawiera dane dotyczące ostatnich dwóch lat zatrudnienia: staż pracy, wynagrodzenie, przepracowane dni i wynagrodzenie urlopowe. Dokumenty takie uzyskuje się najczęściej w marcu i kwietniu następnego roku.
uwaga! Aby odzyskać odszkodowanie lub odszkodowanie należy złożyć wniosek.

Pytania i odpowiedzi o świadczenie urlopowe Soka-Bau

Czy nawet pracując na budowie nie mogę otrzymać ekwiwalentu?

Tak, jeśli nie przerwałeś pracy w branży budowlanej w Niemczech i nie planujesz przerywać pracy w najbliższej przyszłości, niewykorzystany urlop z bieżącego roku zostanie przeniesiony na rok następny i będzie można go wykorzystać po powrocie do pracy.

Czy mam obowiązek rozliczyć otrzymaną kwotę?

Tak, wypłacone świadczenia należy zgłosić do niemieckiego urzędu poprzez złożenie zeznania podatkowego za ten sam rok na tę samą kwotę.

Czy obowiązkowe jest ubieganie się o równoważne świadczenia?

Tak, jeśli chcesz odzyskać pieniądze zapłacone przez pracodawcę SOKA-BAU, w przeciwnym razie nie masz obowiązku ubiegania się o równowartość tej kwoty.

Kiedy mogę ubiegać się o równe lub zasłużone odszkodowanie?

Za lata 2022 i 2023 masz czas do 31 grudnia 2023 roku na złożenie wniosku o rekompensatę za niewykorzystany urlop.
Za rok 2021 wnioski o rekompensatę za niewykorzystany czas wolny można składać do 31 grudnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje Soka-Bau

SOKA-BAU to niemiecka kasa urlopowa w branży budowlanej, która finansuje roszczenia pracowników z tytułu urlopu. Pracownicy delegowani w trakcie zatrudnienia w Niemczech nabywają prawo do płatnego urlopu. Liczba dni urlopu zależy od liczby dni zatrudnienia w Niemczech. Po każdych 12 dniach zatrudnienia pracownik nabywa prawo do jednego dnia urlopu. Roszczenia urlopowe wynoszą zatem 30 dni urlopu (= dni robocze) za rok urlopowy (= rok kalendarzowy). Soboty, niedziele i święta nie są dniami roboczymi, tak więc pracownik za czas wolny w te dni, nie musi brać urlopu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!