Kategorie
Podatki Niemcy

Sprzedaż towarów do Niemiec, a VAT

Planujesz rozszerzyć sprzedaż swoich produktów na rynek zagraniczny, a w szczególności do Niemiec? Zapewne pierwsze pytanie, które pojawiło się w Twojej głowie to VAT. Jak go rozliczać, jak naliczać, jaka jest wysokość podatku VAT w Niemczech? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź tutaj, w tym poradniku, a wszystko to w ramach informacji o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w 2022 r. – kupowanie towarów i usług z UE lub sprzedawanie ich do tych krajów stało się normą. Istnieje jednak kilka ważnych kwestii, o których należy pamiętać przy sprzedaży do UE i naliczaniu podatku VAT dla tego konta. W przypadku sprzedaży towarów przedsiębiorcom możemy mieć do czynienia z dostawą towarów na terenie Wspólnoty. Co ważne jednak, aby doszło do podaży towarów na terenie Wspólnoty, dostawcy surowców muszą:

  • Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. § 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Czynni podatnicy VAT – nie mogą korzystać ze zwolnień podmiotowych na podstawie art. Paragraf 113. art. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Rejestracja jako podatnik VAT UE przed pierwszą datą dostawy wewnątrzunijnej wynika z art. Art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z drugiej strony można powiedzieć, że wymagania dla nabywców towarów są:

  • podatnicy VAT zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzunijnych dokonywanych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium tego państwa;
  • Osoby prawne niebędące podatnikami VAT, których
  • Została ustanowiona do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż ten kraj;
  • Podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT, działająca na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego, niewymienionego w pkt 1 i 2, podlegająca zawieszeniu w podatku akcyzowym, jeżeli przedmiot dostawy jest przepisy akcyzowe towary GST, które zostały zorganizowane lub przeniesione, za które zapłacono GST;
  • Podmioty niewymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność (zamieszkałe) w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich, jeżeli przedmiotem dostawy jest nowy środek transportu.

Dlatego dokonując transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi należy każdorazowo weryfikować ich tożsamość zgodnie z powyższymi warunkami.

Dostawa towarów na terenie Wspólnoty (na przykład Niemcy) podlega stawce 0%, jednak możliwość ta podlega również warunkom określonym w ustawie o podatku VAT.

Zgodnie z art. 42 sekundy. 1 pkt 2) Dostawy towarów wewnątrzunijnych są opodatkowane stawką 0% na podstawie przepisów o VAT, w tym pod warunkiem, że podatnik przedstawi w swoich dokumentach dowód, że przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego za dany okres rozliczeniowy Towar są wywożone z terytorium kraju i dostarczane do innego niż terytorium kraju terytorium państwa członkowskiego kupującego.

Rozważając, jakie dokumenty powinien posiadać sprzedawca, aby kwalifikować się do 0% stawki VAT, możemy skorzystać z przepisów krajowych (prawo VAT) lub przepisów unijnych (Rozporządzenie Rady (UE) nr 282/2011).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!