Kategorie
Firma Niemcy

Rozliczenie firmy, a zarobki w Niemczech

Prowadząc własną działalność gospodarczą i otrzymując zarobki w Niemczech, należy pamiętać o rocznym rozliczeniu. Tak samo jak w Polsce, trzeba udokumentować swoje obroty, koszty i wszystko, co się dzieje w firmie. W tym przykładzie podpowiadamy Polskim firmom, które mają klientów w Niemczech i tam uzyskują część dochodów. Zobacz, jak wtedy się rozliczyć!

Podatnicy rozliczają się w Polsce z zastosowaniem progresywnego prawa zwolnień w przypadku wynagrodzenia za pracę w Niemczech. W Niemczech jest natomiast zobowiązany do płacenia tzw. Lohnsteuer, lokalnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozliczenie wynagrodzeń uzyskiwanych przez polskich podatników z pracy w Niemczech zawiera dwa oświadczenia:

  • Deklaracja dochodów uzyskanych w Niemczech przedłożona niemieckim organom podatkowym.
  • Oświadczenie złożone do polskich organów podatkowych o dochodach podatnika w danym roku (niezależnie od tego, czy dochód ten został osiągnięty w Polsce, czy w innym kraju, w tym w Niemczech).
  • W przypadku wynagrodzenia rozliczanego w Niemczech podatnik musi określić stawkę i przedział podatkowy, w którym się znajduje. Deklaracje podatkowe należy składać w urzędzie do 31 maja roku następującego po roku podatkowym.

Zobacz przykładową tabelę:

Podatek PIT w Niemczech


Stawka podatkuKwota dochoduKwota wolnaUwagi
14%8.354 euro8.354 euroPomiędzy stawką 14% a 42% stawka wzrasta progresywnie
42%52.882 euro8.354 euro
45%powyżej 250.731 euro8.354 euro 

Zgodnie z przepisami podatkowymi polscy rezydenci będą ubiegać się o progresywne zwolnienie dochodów z Niemiec. W takim przypadku można zwolnić dochód uzyskany w Niemczech z polskiego podatku.

A konkretnie:

  • Jeżeli podatnik nie uzyska w danym roku żadnego dochodu w Polsce, będzie on oparty na tzw. skali podatkowej (podatek 17%) – nie ma obowiązku składania zeznania PIT do końca kwietnia następnego roku, po zakończeniu roku podatkowego podatnicy w Polsce w ogóle nie płacą podatków i wypełniają swoje jedyne zobowiązania wobec podatników wobec zagranicznych organów podatkowych.
  • Jeżeli podatnik uzyskuje dochód opodatkowany według polskiego systemu podatkowego – jest zobowiązany do wypełnienia PIT-36 oraz polskiego załącznika PIT/ZG na zasadzie regresu.


Przy stosowaniu tej zasady do dochodów uzyskanych w Polsce obowiązuje specjalna stawka podatkowa. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

  • Do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce należy doliczyć dochód zwolniony z tego podatku z Niemiec i od sumy tych dochodów obliczyć podatek zgodnie z tabelą podatkową.
  • Oprocentowanie tego podatku ustala się jako sumę tak obliczonego dochodu (odbywa się to poprzez podzielenie podatku obliczonego według wielkości polskiego podatku przez łączny dochód uzyskany przez podatnika w Polsce i Niemczech; wynik mnoży się przez 100.
  • Stawka stała dotyczy dochodów opodatkowanych w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku zwrotu podatku z Niemiec kwota zwrotu jest rozliczana w roku, w którym zwrot został otrzymany. Nie należy jednak w żaden sposób korygować oświadczenia złożonego za rok, w którym rozliczono dochód zagraniczny. W związku z tym dochód powinien być wykazany w roku, w którym podatnik go otrzymał lub przekazał podatnikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!