Kategorie
Firma Niemcy

IHK w Niemczech – co to jest i jak działa?

IHK, Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentuje interesy wszystkich firm w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że firma należąca do związku rzemieślniczego nie reprezentuje IHK. Zobacz, czym dokładnie zajmuje się ta instytucja w Niemczech i jak działa. Jako osoba, która zamierza otworzyć lub już prowadzi własną firmę, musisz to wiedzieć.

Każdy, kto rejestruje firmę w Niemczech, automatycznie staje się członkiem IHK. Bez względu na to, jak duża jest firma, czy jest to główne wydarzenie, czy tylko dodatek – każdy musi dołączyć do członkostwa.

Organizacja IHK w Niemczech

IHK jest organizacją prawa publicznego. W regionie działają różne izby handlowe reprezentujące interesy przedsiębiorstw z różnych środowisk. W danym regionie Izba Przemysłowo-Handlowa jest najważniejszym reprezentantem interesów lokalnych przedsiębiorców. Dlatego Izba Gospodarcza wykonuje na rzecz swoich członków zadania publicznoprawne. W Niemczech IHK jest centralną instytucją kształcenia zawodowego.

Na przykład ustala standardy dotyczące treści nauczania lub przeprowadza egzaminy, które są wysoko cenione w Niemczech i uznawane w całym kraju.

Podstawa prawna Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W Niemczech istnieje 79 izb przemysłowo-handlowych. Każdy z nich odpowiada za swój region – mniejszy lub większy, i przejmuje zadania regionalnej gospodarki. Podstawą prawną do uregulowania działalności Izby Gospodarczej jest ustawa o tymczasowym regulaminie Izby Przemysłowo-Handlowej (w skrócie IHK-Gesetz). Na czele izb stoją członkowie zarządu, którzy zostali wybrani i działają w swoich regionach lub w siedzibie IHK.

Jakie zadania wykonuje IHK?

Do zadań Izby Przemysłowo-Handlowej należą:

  • wspieranie zarobkowej działalności gospodarczej w regionie,
  • reprezentowanie interesów regionalnych przedsiębiorców,
  • regulacje handlowe i regionalne szkolenia zawodowe,
  • ustalanie regulaminów egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
  • egzamin końcowy po szkoleniu lub po ukończeniu szkolenia,
  • Biura wsparcia doradztwem i ekspertyzą,
  • wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w zagranicznych sektorach gospodarki (UE i kraje trzecie),
  • upewnić się, że członkowie IHK przestrzegają zasad etyki biznesowej,
  • Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości.

Członkostwo w Izbie rozpoczyna się wraz z rejestracją wydarzenia i kończy się dopiero wraz z zakończeniem wydarzenia. Dlatego firma nie może dobrowolnie wypowiedzieć swojego członkostwa w IHK.

Wysokość rocznej składki członkowskiej zależy od rodzaju, zakresu i wyników finansowych firmy. Składa się z dwóch części: opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej wynikającej z przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak start-upy i małe firmy powinny być świadome specjalnych udogodnień, które ich dotyczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!