Kategorie
Podatki Niemcy

Firma: Odliczanie podatku w Niemczech

Każda firma podlegająca podatkowi VAT (Mehrwertsteuer lub Umsatzsteuer) może odliczyć podatek naliczony (Vorsteuer), aby zmniejszyć swoje zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Wiąże się to z odliczeniem podatku naliczonego, który firma płaci, od podatku VAT, który obciąża swojego klienta.

To sprawia, że ​​odliczenie podatku naliczonego (Vorsteuerabzug) jest kluczową pozycją zaliczki na podatek VAT (Umsatzsteuervoranmeldung).

Na czym dokładnie polega odliczenie podatku naliczonego (Vorsteuerabzug)?

Kupując towary lub usługi dla swojej firmy od innych firm, płacisz od nich podatek VAT. Te płatności podatkowe nazywane są Vorsteuer (podatek naliczony). Jednocześnie Twoja firma otrzymuje również przychody z podatku VAT, gdy klienci płacą wystawione przez Ciebie faktury. Ale zanim zapłacisz podatnikowi podatek VAT, możesz go odliczyć od swojego zobowiązania z tytułu podatku VAT. Zrównoważenie i kompensacja dwóch pozycji podatku naliczonego (Vorsteuer) i VAT (Umsatzsteuer) polega na odliczeniu podatku naliczonego (Vorsteuerabzug).

Odliczenie podatku naliczonego od zobowiązania VAT umożliwia firmom nabywanie towarów wolnych od podatku VAT. Ulga ta dotyczy jednak wyłącznie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prywatne zakupy na ogół nie podlegają odliczeniu od podatku.

Jak obliczyć odliczenie podatku naliczonego (Vorsteuerabzug)

Suma wpływów VAT z otrzymanych faktur
– Całkowity podatek naliczony zapłacony przez Twoją firmę

= Pozostałe zobowiązanie z tytułu podatku VAT po odliczeniu podatku naliczonego
lub nadwyżka zapłaconego podatku naliczonego

Wynik jest negatywny lub pozytywny.

Pozytywny wynik oznacza pozostałą część zobowiązania VAT, które musisz zapłacić do urzędu skarbowego.

Wynik ujemny oznacza nadwyżkę wpłat podatku naliczonego lub ulgi VAT. Za tę kwotę otrzymasz zwrot od urzędu skarbowego.

Czy wszystkie firmy w Niemczech mogą odliczać podatek naliczony (Vorsteuerabzug)?

Vorsteuerabzug (odliczenie podatku naliczonego) reguluje ustawa o VAT (§15 UStG). Określa pewne warunki, jakie musi spełnić urząd skarbowy, aby zaakceptować Twoje odliczenia:

Nie korzystasz z Kleinunternehmerregelung (przepisów dotyczących małych przedsiębiorstw) i dlatego naliczasz podatek VAT.
Odliczony podatek naliczony wynika z faktur przychodzących i/lub wystawionych not uznaniowych.

Przedmiotowe faktury spełniają minimalne wymogi prawne:

 • Obowiązkowe dane faktury na kwotę 250,01 € lub więcej zgodnie z §14 USt
 • Obowiązkowe dane faktury o małej wartości do kwoty 250 EUR zgodnie z §33 UStDV
 • Odpowiednio przechowujesz oryginalne kopie faktur, gotowe do przekazania organom podatkowym, jeśli poproszą Cię o nie.

Które faktury nadają się do odliczenia podatku naliczonego (Vorsteuerabzug)?

Ustawa o VAT reguluje również, jakie rodzaje faktur kwalifikują się do odliczenia podatku naliczonego. Jako przykład wyobraź sobie, że prowadzisz mały sklep ze świeżymi owocami i warzywami.

 1. VAT (Umsatzsteuer)
 2. na dostawy i inne usługi (np. płatność otrzymana za towary dostarczone do restauracji w Twojej okolicy)
 3. w procedurze odwrotnego obciążenia (np. faktury za wynajem systemu klimatyzacji z innego kraju UE, w którym VAT nie jest wykazany)
 4. w momencie wyprowadzenia towaru ze składu VAT
 5. Podatek obrotowy od importu (EUSt) od towarów spoza UE lub „państw trzecich” (np. płatność wychodząca za dostawę mango z Ameryki Południowej)
 6. Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (np. opłata wychodząca za dostawę soku jabłkowego do supermarketu w Luksemburgu)

Uwaga: Wszystkie faktury muszą zawierać wymagane podstawowe informacje.

Kiedy mogę dokonać odliczenia podatku naliczonego (Vorsteuerabzug)?

Co do zasady potrącenia dokonuje się w dniu spełnienia świadczenia – faktyczna data zapłaty nie ma znaczenia. Jedynym wyjątkiem są zaliczki lub zaliczki. Kwoty te kwalifikują się do odliczenia podatku naliczonego dopiero w dniu zapłaty.

Data odliczenia podatku naliczonego nie zależy od tego, czy Twój obrót jest deklarowany na zasadzie podatku rzeczywistego czy debetowego.

Odliczenia podatku naliczonego (Vorsteuerabzug) w zaliczkowej deklaracji VAT (Umsatzsteuer-Voranmeldung)
W przypadku regularnych deklaracji zaliczkowych na podatek VAT (miesięcznych lub kwartalnych) należy dokonać niezbędnych wpisów do odliczenia podatku naliczonego. Istotne są tu wiersze od 55 do 62, w których należy wpisać następujące wartości:

 1. Płatności VAT otrzymane od innych firm
 2. Kwoty podatku naliczonego z nabycia wewnątrzwspólnotowego (nabycie wewnątrzwspólnotowe ma miejsce wtedy, gdy towary są dostarczane z jednego kraju UE do innego kraju UE).
 3. VAT importowy (Einfuhrumsatzsteuer)
 4. Kwoty podatku naliczonego z transakcji zamiany zwrotnej (usługobiorca musi zapłacić podatek VAT)
 5. Podatek naliczony według stawek średnich (przedsiębiorstwa rolne i leśne)
 6. Korekty odliczenia podatku naliczonego
 7. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy pojazdów

Wskazówka: Podczas gdy musisz zadeklarować swoje dochody jako kwotę netto bez VAT, urząd skarbowy chce tylko sumy kwot podatku pobranego dla kwot podatku naliczonego.

Jeśli składasz wyłącznie roczną deklarację VAT (Umsatzsteuer-Jahreserklärung), w tej deklaracji dokonujesz tylko odliczenia podatku naliczonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!