Kategorie
Podatki Niemcy

Deklaracja podatku VAT dla firmy w Niemczech

Prowadzisz własną działalność w Niemczech? A może planujesz ją otworzyć? Prócz samego procesu otwierania i rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia firmy, księgowości czy wymaganych zezwoleń, musisz też wiedzieć o deklaracjach podatkowych i samym VAT, który jak w każdym kraju jest obowiązkowy. W tym krótkim poradniku dowiesz się najważniejszych informacji, a także jak go obliczyć i kiedy rozliczyć.

Zasadniczo przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację VAT online w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca lub kwartału kalendarzowego. Jednocześnie należy zapłacić sam podatek.

 • VAT rozliczany jest każdego miesiąca
 • Osoby prowadzące firmę w Niemczech oraz wszyscy przedsiębiorcy z roczną kwotą podatku VAT co najmniej 7500 euro rozliczają się miesięcznie z urzędem skarbowym.
 • Można wybrać kwartalne rozliczenie podatku VAT
 • Urząd skarbowy wymaga deklaracji kwartalnej tylko wtedy, gdy roczna kwota VAT przedsiębiorcy jest mniejsza niż 7500 euro. 3.
 • W skali roku zeznanie bez podatku u źródła
 • Jeżeli roczna kwota VAT jest mniejsza niż 1000 euro, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji VAT w maju następnego roku. Otrzymaną kwotę należy wpłacić w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Jeżeli sprzedaż towarów i usług klientom spoza UE nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, taki obrót należy zgłosić do Centralnego Federalnego Urzędu Skarbowego (Bundeszentralamt für Steuern). tzw. informacje podsumowujące, zawierające listę nabywców wraz z ich numerami identyfikacyjnymi VAT oraz całkowitą kwotą transakcji z danym klientem. Formularz jest przesyłany pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego. Terminy składania wniosków zależą od tego, czy dostarczane są towary lub usługi:

Dostawa towaru poza UE wymaga comiesięcznej awizacji najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca. Jeśli jednak Twój kwartalny obrót nie przekracza 50 000 EUR, wystarczy wniosek kwartalny.
Usługi podlegające opodatkowaniu świadczone poza UE muszą być zgłaszane kwartalnie i nie później niż 25 dnia po zakończeniu kwartału.

Kalkulację zysku należy złożyć w urzędzie skarbowym wraz z zeznaniem podatkowym. Co do zasady, ostatni termin składania dokumentów za dany rok to 31 maja następnego roku. Jeżeli jednak organ podatkowy nie wystawi wcześniej pisemnego wniosku, można go złożyć przed 31 grudnia następnego roku.

Kalkulacja zysku to głównie podsumowanie liczbowe. W przypadku kontroli urzędu skarbowego dokument powinien wyraźnie wskazywać źródło Numeru Indywidualnego oraz wartość. Dotyczy to w szczególności:

 1. Należy uwzględnić koszt zakupu, odpis amortyzacyjny oraz wartość księgową środka trwałego po odpisaniu.
 2. W przypadku towarów ekonomicznych o niskiej wartości (od 150 EUR do 1000 EUR) można utworzyć i rozszerzyć na liście załączników wpis zbiorczy.
 3. Ograniczone koszty operacyjne firmy podlegające odliczeniu (np. prezenty, rozrywka, podróże z domu do pracy) powinny być wymienione oddzielnie.
 4. W przypadku zatrudniania pracowników wymagane jest również prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej opłacania podatków od wynagrodzeń.
 5. W przypadku odliczenia tzw. listy prywatnych darowizn i wypłat, należy doliczyć dodatkowe odsetki od zaległych zobowiązań przekraczające 2050 euro. Jest to zainteresowanie niezwiązane z żadną inwestycją biznesową.
 6. Jeśli przedsiębiorca chce tworzyć rezerwy na przyszłe inwestycje i odliczać za nie podatki, powinien złożyć w urzędzie skarbowym szczegółowy opis inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nie pomiń nic ważnego!
Bądź na bieżąco!
Otrzymuj powiadomienia o ważnych przepisach, zmianach i innych kwestiach związanych z firmą w Niemczech!